Oferta

Posiadamy wysokie pełnomocnictwa do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu:
 • Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1 81-731 Sopot,
 • Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa,
 • Grupa Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul.Gdańska 132 90-520 Łódź
 • Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A ul.Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
 • Generali T.U.S.A. ul.Postępu 15B 02-676 Warszawa
 • PROAMA Groupama SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Żaryna 2B budynek D 02-593 Warszawa
 • HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Al. Jerozolimskie 133A 02-304 Warszawa


w zakresie ubezpieczeń majątkowych dobrowolnych i obowiązkowych zgodnie z aktualnymi produktami wymienionych towarzystw oraz w zakresie ubezpieczeń na życie z :
 • Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1 81-731 Sopot
 • Generali Życie T.U.S.A ul.Postepu 15B 02-676 Warszawa
 • WTUŻ i R Concordia Capital S.A. ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań

Aktualnie rozszerzamy ofertę o produkty firm: PZU S.A. na Życie, Hdi Gerling S.A. na Życie, Compensa S.A majątek i życie.

W szczególności nasza oferta obejmuje:

Ubezpieczenia na życie

Oferujemy ubezpieczenia na życie, posagowe i zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe jako uzupełnienie wcześniejszych.

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia wypadku, w tym przy pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenia na wypadek choroby i leczenia.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia casco pojazdów samochodowych, lądowych, powietrznych, szynowych. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie krajowym i międzynarodowym. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami. Pozostałe szkody rzeczowe. Oc komunikacyjne, przewoźnika, statków powietrznych. Oc ogólne w życiu prywatnym i dla firm. Ubezpieczenie kredytu, ochrony prawnej. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych. Ubezpieczenie podróży. Ubezpieczenia obowiązkowe, branżowe.

Ubezpieczenie klienta indywidualnego

Oferujemy ubezpieczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniamy profesjonalne doradztwo. Pomagamy dokonać klientowi świadomego wyboru w kwestii przedmiotu, zakresu i właściwego dla klienta towarzystwa ubezpieczeń zarówno w ubezpieczeniach życiowych, majątkowych dobrowolnych i obowiązkowych. Opiekujemy się klientem także po zawarciu umowy ubezpieczenia. Pośredniczymy w sprawach związanych z zawartą umową ubezpieczenia, pilnujemy terminów umów. Świadczymy zawodowo doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń.

Ubezpieczenie firm

Zapewniamy dobór ubezpieczeń mając na uwadze klasyfikację klienta biznesowego. Przygotowujemy ofertę po zapoznaniu się ze specyfiką działalności podmiotu gospodarczego. Zwracamy uwagę na ukierunkowanie oferty mając na uwadze ryzyko danego podmiotu. Oferujemy ubezpieczenia dla pracowników życiowe, zdrowotne, oraz wszelkiego rodzaju ubezpieczenia majątkowe dobrowolne i obowiązkowe. Prowadzimy pełen serwis związany z obsługą zawartych umów ubezpieczenia dodatkowo świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego w zakresie ubezpieczeń.